Login

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Π
                           
                             

Έντυπη Έκδοση - ΑρχείοΒρίσκεστε εδώ >Επιμελητήριο > ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ

ΜΕ ΤΟ  ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Π.


 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τις επιχειρήσεις για την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014) Υπουργικής Απόφασης η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής φορολογίας εισοδήματος είναι υποχρεωτική και αφορά τις προσωπικές επιχειρήσεις και λοιπούς υπόχρεους (Ο.Ε., Ε.Ε., ΣυνΠΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, Αστικές Εταιρίες, Κοινοπραξίες κτλ.) πλην των κεφαλαιούχων εταιριών (ΑΕ., ΕΠΕ, ΙΚΕ).

Η καταχώριση του αποδεικτικού αυτού θα πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο (www.businessprortal.gr) από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους καταχώρισης. 

Η καταχώριση απαιτεί προς συμπλήρωση τον αριθμό του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης που εκδίδει το σύστημα του Taxis μετά την οριστική υποβολή αυτής. Στην αίτηση αυτή δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.gemi_guide-1.pdf

  • Με την δημοσίευση του Ν. 4314/2014 (τ.Α’ ΦΕΚ265/23-12-2014) επήλθαν αλλαγές που αφορούν :

  - Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), άρθρα 73-82,

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/17 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (EEL 156/16-6-2012) ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3419/2005 (Α΄297) 

  - Την Επιμελητηριακή Νομοθεσία, άρθρα 94-100,

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

  • Επίσης εκδόθηκαν – δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις:

  - 78030/τ.Β΄, ΦΕΚ 3586/31-12-2014

   « Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 94 του νόμου 4314/2014, σε συνδυασμό με τα άρθρα 96 και 98 αυτού.

  - 79752/τ.Β΄, ΦΕΚ 3623/31-12-2014

  « Ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος, την διαδικασία, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.ΜΗ, την κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, τη διαχείριση αυτών , το ποσοστό από αυτά που διατίθεται για την κάλυψη των ελαχίστων πάγιων δαπανών λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ, των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ κάθε επιμελητηρίου και του εποπτικού συμβουλίου αυτού, τα παραστατικά καταβολής, τη διαδικασία ελέγχου τους, τον τρόπο έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα ελάχιστα καταχωριζόμενα στοιχεία των υπόχρεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ κάθε χρόνο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ».

  - 79760/τ.Β΄, ΦΕΚ 3623/31-12-2014

  «Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης Κ2-4946/15-10-2014 (ΦΕΚ Β΄2919)» 

  Όπου ορίζεται ως χρόνος έναρξης της υπουργικής απόφασης Κ2-4946/2014 δύο μήνες από την δημοσίευση σε ΦΕΚ της εν λόγω υπουργικής απόφασης 79760/31-12-2014.

   Κ2-4946(ΦΕΚ Β 2919/30-10-2014)

  « Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων από υπόχρεα πρόσωπα ενώπιων του Γ.Ε.ΜΗ και διαχείρισης αυτών. Καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας, των όρων είσπραξης και απόδοσης των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπασμάτων, των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας ελέγχου τους, του τρόπου έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα ή πιστοποιητικών από το Γ.Ε.ΜΗ »]

   

  Στους παρακάτω πίνακες εξειδικεύονται κατά περίπτωση κάποια βασικά ποσά που αφορούν ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΤΕΛΗ Γ.Ε.ΜΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :                     

  Αναζήτηση


  Ασφάλιση

  Αγορανομικές Διατάξεις

  ErrorAn error has occurred.
  Error: Αγορανομικές Διατάξεις is currently unavailable.

  Λοιπά

  Δελτία Τύπου